Propietat

Aquest lloc web és propietat de: TEAM ANN SL amb domicili fiscal a Passeig de Sant Joan 21, 08010 Barcelona (España) i CIF: ESB66831207.

Protecció de dades

L’empresa assegura als usuaris del lloc web que compleix el Reglament general de protecció de dades (UE) 2016/679 i que ha implementat les mesures de seguretat exigides per les lleis i normatives destinades a mantenir el secret, la confidencialitat i la integritat del tractament de les seves dades personals.
Per utilitzar determinats serveis a www.apuntbarcelona.com, l’usuari ha de proporcionar determinades dades personals, sempre de forma voluntària, que s’incorporaran en un fitxer de dades que pertany a Team Ann SL.
Aquestes dades personals s’utilitzaran de la manera i amb les limitacions i drets conferits per la protecció de dades personals.
La recollida i tractament de dades personals sol·licitades està destinada a l’atenció de l’usuari, tant administratiu com comercial de Team Ann, S.L.
En qualsevol cas, el titular de les dades pot exercir els drets reconeguts per la LOPD i, en particular, els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació previstos per la llei orgànica de protecció de dades.

Propietat intel·lectual i industrial

Els continguts i elements gràfics que formen part del lloc www.apuntbarcelona.com són propietat exclusiva de Team Ann SL o de tercers, persones físiques o jurídiques que n’han autoritzat l’ús (imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos, marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials utilitzats, programes informàtics necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.).
El contingut no es pot utilitzar, duplicar, distribuir, vendre o explotar de cap altra manera amb fins comercials o no comercials sense el previ i obligatori consentiment per escrit de Team Ann SL.

Condicions d’ús

Tots els continguts del lloc www.apuntbarcelona.com han estat dissenyats amb finalitats informatives i per permetre als usuaris accedir als serveis oferts per Team Ann SL.
En aquest registre, l’usuari serà responsable de proporcionar informació veraç i lícita. Després d’aquest registre, es pot assignar a l’usuari una contrasenya de la qual serà responsable, acordant utilitzar-la amb diligència i confidencialitat. L’usuari es compromet a fer un ús adequat del contingut i serveis que Team Ann S.L. ofereix a través del seu lloc i no utilitzar-los per causar danys a Team Ann SL o a tercers.

Modificació

Team Ann SL es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu lloc web. Pot canviar, eliminar o afegir tant continguts com serveis.

Llei aplicable i jurisdicció

La relació entre Team Ann SL i l’usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als jutjats de Barcelona.